Donate / Doneren

In English:
The further development and management of my own blacklist to combat spam. E-mails sent to these so-called honeypots are analyzed and, if they contain spam, are blocked based on an IP address. Currently I am running with 2 DNS servers which synchronously have the same blacklist. These servers process millions of requests every day. Unfortunately it is becoming increasingly difficult to find new sponsors. I would like to maintain this project and then ask for your support.

Below you will find the donation pages:
- Via PayPal
- Via Geef

In Dutch:
Het verder uitbouwen en beheren van een eigen blacklist om spam tegen te gaan. E-mails die worden gestuurd naar deze zogenoemde honeypots worden geanalyseerd en indien ze spam bevatten geblokkeerd op basis van een IP-adres. Momenteel draai ik met 2 DNS servers welke synchroon de zelfde blacklist hebben. Deze servers verwerken dagelijks miljoenen aanvragen. Helaas wordt het steeds lastiger om nieuwe sponsoren te vinden. Graag wil ik dit project in stand houden en vraag dan om jullie steun.

Hieronder vind je de donatie pagina's:
- Via PayPal
- Via Geef